Projekční činnost

Naše vlastní projekční kancelář nabízí veškeré projekční služby a to od návrhu objektu, až po jeho kolaudaci.

  • Architektonické studie včetně vizualizací
  • Projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby
  • Projektové dokumentace pro získání financí z dotačních programů (např."zelená úsporám", OPŽP, OPPIK, ROP, SZIF a další…)
  • Energeticky úsporné projekty financované ze soukromých zdrojů (projekty typů EPC, PPP, a další…)
  • Průkazy en. máročnosti budov (PENB), Energetické audity (EA) respektive en. posudky a pasportizace budov
  • Specializované části projektové dokumentace (statika, požárně bezpečnostní řešení, technické zařízení budov - kanalizace, voda, elektroinstalace, vytápění)
  • Návrhy interiérů zejména jako součást celkového projektu

Zejména se jedná o projekty novostaveb či rekonstrukcí těchto druhů staveb:

Pozemní stavby

  • Rodinné domy
  • Bytová výstavba
  • Občanská výbava (školy, školky, kulturní domy, administrativní budovy apod.)
  • Energeticky úsporné projekty

Dopravní stavby

  • Parkoviště a zpevněné plochy
  • Chodníky a místní komunikace