Projekční činnost

Naše vlastní projekční kancelář nabízí veškeré projekční služby a to od návrhu objektu, až po jeho kolaudaci.

 

 • Architektonické studie včetně vizualizací

 • Projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby

 • Projektové dokumentace pro získání financí z dotačních programů (např."zelená úsporám", OPŽP, OPPIK, ROP, SZIF a další…)

 • Energeticky úsporné projekty financované ze soukromých zdrojů (projekty typů EPC, PPP, a další…)

 • Průkazy en. máročnosti budov (PENB), Energetické audity (EA) respektive en. posudky a pasportizace budov

 • Specializované části projektové dokumentace (statika, požárně bezpečnostní řešení, technické zařízení budov - kanalizace, voda, elektroinstalace, vytápění)

 • Návrhy interiérů zejména jako součást celkového projektu

 

Zejména se jedná o projekty novostaveb či rekonstrukcí těchto druhů staveb:

 

Pozemní stavby

 

 • Rodinné domy

 • Bytová výstavba

 • Občanská výbava (školy, školky, kulturní domy, administrativní budovy apod.)

 • Energeticky úsporné projekty

 

Dopravní stavby

 

 • Parkoviště a zpevněné plochy

 • Chodníky a místní komunikace